آخرین مطلب

تنگی کانال مچ دست و راهکار طب سنتی

💠ورزشهای سندروم تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

تجربه ثابت کرده است که ورزش مچ دست می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند و همچنین درد آن را کم کند. قبل از شروع کار و در زمان استراحت، این ورزش ها را انجام دهید.
۱- هر دو دستتان را در مقابل خود، صاف و مستقیم قرار دهید.
مچ و انگشتان دست ها را به عقب ببرید، درست مانند پلیس که می گوید: ایست!
در این حالت ۵ ثانیه بمانید و بعد مچ و انگشتان را رها کنید.
سپس با دو دست کشیده و صاف، دستانتان را مشت کنید و آن را محکم فشار دهید.
در این وضعیت نیز، ۵ ثانیه بمانید.
بعد مشت محکم شده را به آرامی به طرف پایین خم کنید.
در این حالت به مدت ۵ ثانیه بمانید و بعد مچ و انگشتان را شل کنید.
این حرکات را ۹ بار انجام دهید.
.

اصلاح تونل کارپال

تونل_کارپال

https://eitaa.com/doctor_pourhoseini
📞📞📞📞 خانم دکتر متخصص
مژده پورحسینی طب سنتی
درقم
بلوار شهید کریمی(بنیاد) – نبش کوچه ی ۲۰ ( روبروی کوچه ی ۱۷) ساختمان آجری قرمز رنگ کنار بوستان
تلفن۳۲۷۰۲۴۱۰ – ۰۲۵