آخرین مطلب

سالمسازی معده بر مبنای طب سنتی

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
🔴 معده با مزاج‌های مختلف چطور فعالیت می‌کند؟

✍️ معده‌ی گرم: هضم غذا در معدهٔ گرم زیاد است و غذاهایی که در دیگر معده‌ها دیر هضم می‌شود در معدهٔ گرم زود هضم می‌شود و غذاهایی که در معده‌هاى دیگر زود هضم می‌شود در این معده می‌سوزد و دردناک می‌شود و موجب سر درد می‌شود

معده‌ی سرد: میل به خوردن غذا بیش از هضم آن غذا هست. در معدهٔ سرد غذا ترش شود و باعث آروغ ترش می‌شود (#ترش_کردن) و کسی که معده‌اش سرد هست میل به غذاهای سرد دارد و آن‌ها را بهتر می‌تواند بخورد با وجود آن‌که با خوردن آن‌ها اذیت می‌شود!

معد‌ه‌ی تر: تشنگى کم هست و میل به خوراکی‌های «تر» زیاد!

معده‌ی خشک: فرد با معده‌ی خشک زیاد تشنه می‌شود و کمی آب برای آن کافی هست.
⬅️ اگر آب زیاد بنوشد برای او ضرر دارد
⬅️ این فرد میل به خوراکی‌های خشک دارد با وجود این‌که بسیارى از آن‌ها برای اون ضرر دارد

📚 «ذخیرهٔ خوارزمشاهی مرحوم اسماعیل جرجانی»

☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿