آخرین مطلب

عفونت معده و راهکار طب سنتی

📚📚📚عفونت معده را چگونه درمان کنیم؟

برای رفع عفونت معده کافیست
⇦ ‌نعناع
‌⇦ آویشن
‌⇦ پونه
‌⇦ گزنه
را به نسبت مساوی به مدت ۳۰ دقیقه دم کرده سپس با معده خالی بخورید.
🌿 @TebbolAeme 🌿
📚نظریه معارفی 🔻
برای تسلط درمانی برمیکروب های معده بالاخص عفونت هلیکوباکتررا با خوردن پودرچندگردو با یک سوم قاشق چایخوری پودرزنیان دروعده غذایی شب هنگام بردرمان تدریجی کوشش شود