آخرین مطلب

خوابیدن با وضو بر مبنای طب روایی

🟢 چرا قبل از #خوابیدن بسیار تاکید شده با #وضو باشیم؟

♻️ امام علی (ع): « مسلمان قبل از خواب با طهارت و وضو بخوابد و اگر آب نیافت با خاک تیمم کند، زیرا مومن وقتی خوابید، روحش به جانب حق تعالی رفته و با خدا #ملاقات می‌کند، اگر مرگ او فرا رسیده باشد، روح برنمی‌گردد و اگر مرگش نرسیده باشد، روح با فرشتگان امین به زمین فرستاده می‌شود و به بدن برمی‌گردد.» ( پس بهتر است با وضو بخوابد، تا در پیشگاه خدا با طهارت باشد. )

📚 علل الشرایع، باب ۲۳۰

https://eitaa.com/Atariazadi20