آخرین مطلب

اسهال خونی و روش درمان بر مبنای طب روایی

👈درمان اسهال خونی👉

ابوحمزه ثمالی می گوید: مردی به امام باقرعلیه السلام از اسهال خونی شکایت کرد. امام علیه السلام به او فرمود:
از خاک ارمنی بردار و با آتشی ملایم آن را بپز و سرخ کن. سپس استفاده کن که اسهال قطع می شود

امام باقرعلیه السلام فرمود: قدری از گِل ارمنی بر روی آتش گرم کنید و به بیمار اسهال بخورانید که وضعیت درونی اش آرام خواهد گرفت.
🇮🇷خاک سرخ یا گل ارمنی از جمله خاک هایی است که در طب سنتی برای درمان، مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از مهم ترین کاربردهایش خاصیت ضدخونریزی آن است که از آن برای کاهش خونریزی افرادی که دچار جراحت می شدند، استفاده می کردند.