آخرین مطلب

اسفندخوری با دوز کم برای مقابله با کمردردسوداوی و کاهش وسواسگری و کاهش آب زانوی بلغمی و کیست پشت زانو برمبنای طب سنتی

اسفند قورت دادن برای غلبه برخلط سودای کمر درد و کاهش وسواسگری و کاهش اب زانو و مقابله با کیست بلغمی پشت زانوها
صدگرم اسفندبوته ای خریده و دانه ها از دایره بوته خارج کرده و اسفندرا ۶ باربا اب سردشسته و سپس درمعرض افتاب بدون خاک و یا روی شمعک بخاری درروی یک سینه قرارداده و پس از خشک شدن ، روزی فقط ۲۱ دانه دردهان ریخته و با یک لیوان اب قورت داده شود و مطلقا اسفندجویده نشود
زمان مصرف بعدازظهر
⛔️زنان باردارو شیرده ممنوع
⛔️درایام عادت ماهانه مصرف نشود
⛔️افرادصفراوی (گرم و خشک )ممنوع

۲- خوردن سیاهدانه با هرروش در کاهش التیام ها موثراست
📚محقق طب سنتی حسین معارفی