آخرین مطلب

روغن زرده تخم مرغ محلی و ضماد آن بر موضع شکسته استخوانی

💊روغن زرده تخم مرغ برمفاصل تصادفی و شکسته و دردهای وخیم

📚📚افتادن به زمین و یا سرگیجه خانمی کهنسال و ایجاد عارضه درد طاقت فرسا در دنبالیچه و ستون فقرات و نتیجتا زمین گیرشدن
🗣💊پاسخ راهکار
روغن زرده تخم مرغ محلی برموضع اسیب دیده هر ۶ ساعت یک قاشق چایخوری کمتر به روش آرام مالیده شدو بحمدالله در یک روز دردش بشدت کاسته شده و توانایی نشستن درمبل ایجادشد
روغن فوق دربعضی از عطاری های معتبر وجوددارد

📚محقق طب سنتی حسین معارفی