آخرین مطلب

ریه و چسبندگی ریه بر مبنای طب سنتی

📚
برای تقویت حنجره مداحان و رفع چسبندگی حلق و دفع ریه خلط دار کرونایی فقط برمبنای طب سنتی چه باید کرد
۱- گل بابونه از نوع شیرازی را مثل چای دمنوش کنید تا روزی سه لیوان میتوانی میل کنی
فقط از نوع شیرازی بگیرکه شیرین باشه و موقع خوردن اندکی با عسل مخلوط کن
خوب
اگر خلط در گلو داری گل زوفا هم بیفزایید
۲- اگر خشکی گلو اذیت کرد
قدومه شیرازی را با عناب و سپستان مخلوط کن مثل چای دمنوش و با اندکی عسل میل کن
۳- پنیر
تخم مرغ آب پز
اب یخ
فرنی نشاسته
روغنهای مایع درغذاهای هیئت ها
چای سیاه
بشدت گلو را خشک میکنه
۴- میتوانی برای انرژی دهی به حنجره
انجیرخشک را از یک دانه تا ۷ دانه را با اب جوش خیس کنی و بعنوان شربت گلو میل کنی
موقع خیس کردن الوده به کرم نباشه
۵-.اگر سینه را میخواهی حسابی صفابدهی به روش روغن مالی ازبیرون
روزی یک قاشق چایخوری روغن بابونه را روی ریه از فم معده تا ناف به روش ارام ده دقیقه ماساژ بدهید و همین کاررا درپشت قفسه سینه ( یعنی پنج سانت از کتف پایین تر ) ده دقیقه ماساژ بدهید باذن الله قلنج و رگ گرفتگی و بادهای سخت روی سینه ازادمیشه
فقط بادهای کولر به این سینه دیگه برخوردنکنه
۶- اب جوش نسبتا گرم و نوشیدن پی درپی به روش جرعه جرعه درتسکین اختلالات حنجره بینظیراست
۷- تنفس را فقط با بینی یعنی دهن بسته و دم و بازدم عمیق را با بینی اجرا کنی دررفع چسبندگی ته حلق و ریه بینظیراست
۸- شربت گیاهی زوفا از داروخانه بگیر دردفع اخلاط چسبنده ته حلق و یا خلط ریه کرونایی بسیار مجرب است
۹- قطره سینا ۱۹ از عطاری بگیر

۱۰- دمنوش قدومه شیرازی روزی تا سه قاشق چایخوری برای رفع سرفه های خشن بسیار کارساز است
محقق طب سنتی و طب اسلامی حسین معارفی

برای تقویت حنجره مداحان و رفع چسبندگی حلق و دفع ریه خلط دار کرونایی فقط برمبنای طب سنتی چه باید کرد