آخرین مطلب

فایده بیمارشدن بر مبنای طب روائی

🔴 فواید بیماری

✍️روایت از پیامبر داریم که می فرماید:
للمریض أربع خصال، یرفع عنه القلم ویأمر الله الملک یکتب له فضلا کان یعمله فی صحته ویتبع مرضه کل عضو فی جسده فیستخرج ذنوبه منه فان مات مات مغفورا له وان عاش عاش مغفورا له.

برای بیمار چهار خصلت است: قلم مواخذه از او برداشته می شود و خداوند به فرشته امر می کند که کارهایی که در زمان سلامتی انجام می داده است را برای او در زمان بیماری بنویسد و بیماری سراغ هر عضوی از بدنش که می رود، گناهان آن عضو را خارج می کند، پس اگر بمیرد، آمرزیده مرده است و اگر زنده بماند، آمرزیده زنده مانده است.

📚 ثواب الاعمال، ص ۱۹۳

🌿 @TebbolAeme 🌿