آخرین مطلب

ترشیجات و مضراتش برای افراد بلغمی و سوداوی

🖍🖍🖍مضرات مصرف انواع
ترشی جات برای🔻🔻
افراد دارای غلبه خلط بلغمی
و یا افراددارای سکته مغزی و سکته قلبی
و یا دارای کمردرد
و یا دارای تکرر ادرار
و یا دارای دردسردرناحیه پشت سر
ویا دارای بادگلو ( آروغ) و سکسکه
ویا دارای زبان سفیدرنگ
ویا دارای سیاتیک
ویا دارای ریزش مو ونازک شدن موی دختران و زنان
و یا عادت ماهانه زنان بصورت لکه بینی پی درپی
ویا لرزش دست وپاها
ویا افراددارای شکم بزرگ
📚پس مصرف ترشیجات و یا قارچ و یا عدس و یا چای سیاه و سبزو رب گوجه و ماست ودوغ وماهی بایستی متناسب با مزاج هرفرد نسخه دهی شود