آخرین مطلب

کرسی و پشم شتر و نمدهابرای فصل سرما

📞سوال ایا برای گرم کردن طبیعی بدن درکلیه هاو مجاری ادراری و پاها و حتی پشت کتف و ستون فقرات و کانال نخاع ونشمین گاهها میتوان از پشم شتر و یا پشم حیوانات حلال گوشت استفاده کرد و یا ازکرسی ها بهره گرفت و یا آجرداغ و کیسه اب جوش برای کاهش دردهای نیم تنه پایین استفاده کرد
📚پاسخ
این روشها عموما درفصل سرما بهترین راهکاردفع بلغم و فعال سازی خون درعروق است
متاسفانه درقرن ۲۱ تبلیغ غلط تصویرو شنیداری و نحوه طبابت پولکی همه مارابرای سلامتی هیئت رئیسه بدن گمراه ساخته است و یادش بخیر دهها نوع اشهای محلی پاییزی درکنارکرسیها