آخرین مطلب

ادرار نگه داشتن و مضراتش

⛔️#نگه-داشتن مداوم ادرار
میتواند در دراز مدت خطراتی زیر رادر پی داشته باشد.

❌عفونت و آسیب به کلیه ها
❌عفونت مجاری ادراری
❌بی اختیاری ادرار

@soroshesalamati