آخرین مطلب

راهکارهای سرفه اورژانسی بر مبنای طب سنتی

🇮🇷🇮🇷برای سرفه اورژانسی برمبنای طب سنتی چه باید کرد
برای سرفه شربت ژوفا عسلی هر۸ ساعت یک قاشق گیاهی است
۲- تخم قدومه شیرازی با شکر تیغال پاکرده مثل چای بخورید
۳- پودرروتارین از داروخانه روزی یک بسته از داروخانه گیاهی است
۴- قرص ایروکاست روزی یک دوم برای بزرگسالان یک عدد