آخرین مطلب

خودارضایی یا استمنا و یا جق زدن و یا بازی دست با آلت تناسلی و روشهای درمانی بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

💊💊⛔️⛔️#ارضاء
#خود_ارضایی
#درمان_خود_ارضایی

👈کاهو و سرکه انگور مصرف شود
👈درجیره غذایی افراد بهمراه نهار و شام کاهوچندبرگ بهمراه مقداری سرکه طبیعی انگور مصرف شود.
👈شستشو با سرکه
👈یک روز درمیان دستگاه تناسلی خود راآغشته به سرکه طبیعی انگور نمایند وبعداز۲۰دقیقه باآب بشویند.
👈درروایات وارد شده سرکه طبیعی انگور یقطع یعنی شهوت حرام را قطع می کند ودربرخی روایات یذهب یعنی از بین خواهد برد.
برای ترک خود ارضایی در خانم ها چی پیشنهاد می دید؟

۱-از ناف به پایین و کل اعضای تناسلی را با سرکه انگور عسکری ضماد کرده و ۲۰ دقیقه در مجاورت هوا رها منید و سپس بشویید.
۲-منع سرخ کردنی وصفرازاها و فست فودها
۳-ترک تیغ زدن و لباس های تنگ
۴-خوردن سرکه، کاهو
۵-روزه و کم خوردن
۶-موهای بدن را بلند کنید (به غیر از زیر بغل که بیش از چهار انگشت نباید بشود)
#پرهیزات
پرهیز از خوراک های روحی مضر:
خوراک های روحی مضر که باعث خودارضایی می شوند را ترک کنید. حال این خوراک چه چیز های هستن؟ تنهایی یکی از آنهاست,فیلمها و صحنه های تحریک آمیز یکی از بدترین و مضرترین آنهاست ,همچنین بیکاری که باید برنامه ریزی دقیق برای تمام ساعات روز و شب داشت.
خوراک های روحی مفید:
از مفیدات روحی و روانی ،کار بدنی و پر نمودن اوقات که خیلی نقش مهمی دارد
👈 رعایت طهارت چشم : چشم اگر هرز شد، تصویر سازی ذهنی انجام می شود و حس شهوت تحریک می شود حال اگر سرکوب کنید یک طور ضرر می بینید و اگر سرکوب نکنید یک طور دیگر و یکی از این آسیبها خود ارضایی است که خودش عامل صد های آسیب دیگر می شود.
👈بجا آوردن نماز در اول وقت :که بسیار مجرب است؛ قراءت آیات سخره که درطهارت قوه خیال بسیار مجرب است تا ۴۰ روز بتعداد ۷۰ بار از بزرگان وارد شده و…
خاموش کردن #شهوت حرام با حجامت:
جهت کنترل شهوت زن و یا مردان ضعیف،حجامت کم خون و یا حجامت پس از مصرف صاف کننده های خون توصیه می شود .

°Join: @Safravi
t.me/Safravi

////////////////////////////////////

⛔️⛔️#خود_ارضایی

🚿دوش آب سرد موجب بازدارندگی از انجام خودارضایی میشود

زمانی که میلتان به دیدن صحنه های محرک و خود ارضایی خیلی شدید شد دوش آب سرد بگیرید این عمل به شما آرامش میدهد

°Join: @Safravi