آخرین خبرها

انجیر و خاصیت آن بر مبنای طب اسلامی و سنتی

🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃
🍀 @ehyakonandegan 🍀
www.ehyasalamat.com

☀️ #خواص_انجیر_در_احادیث☀️

✅ ابوذر می گوید: طبقی از انجیر برای رسول خدا(ص) هدیه آوردند.
ایشان به اصحاب خود فرمودند: بخورید.
اگر بپرسید چه میوه ای از بهشت نازل شده، پاسخ خواهم داد: این، زیرا میوه ای است بدون هسته که بواسیر را قطع و برای ورم مفاصل( نقرس) مفید است.
✨بحارالانوار، ج ۶۶، ص ۱۸۶✨

✅ امیرالمؤمنین( ع) فرموده اند: خوردن انجیر، معده بسته شده را نرم می کند و برای قولنج مفید است. روز هنگام از آن زیاد بخورید و شب هنگام، اندک.
✨بحارالانوار، ج۶۶، ص ۱۸۶✨

🍀 @ehyakonandegan 🍀
www.ehyasalamat.com
🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃